Jak klub powinien wspierać początkującego trenera personalnego?

//Jak klub powinien wspierać początkującego trenera personalnego?

Jak klub powinien wspierać początkującego trenera personalnego?

2018-11-09T12:36:48+00:00 09/11/2018|Uncategorized|

W poprzednim teście (patrz tutaj) wspominałem o podstawowych modelach współpracy trenera personalnego z klubem fitness. Pisałem o modelu ryczałtowym i procentowym. W tym tekście opowiem jak klub może i powinen wspierać trenera na początku drogi. Jeśli zaczynasz pracę w klubie śmiało możesz pokazać ten tekst osobie odpowiedzialnej za Wasz rozwój jako trenera a oboje będziecie mieli z tego korzyści.

Po pierwsze szkolenia, początkowo nie bardzo wiadomo jak się odzywać do ludzi obecnych na sali. To nic złego, że na tym etapie jest w Tobie obawa. W tym celu klub powinien przygotować odpowiednie szkolenie dotyczące pracy z klientem. Takie wprowadzające szkolenie powinno odbyć się zaraz po zatrudnieniu i powinieneś dowiedzieć się na nim takich rzeczy jak:

  • Model obsługi klienta w tym KONKRETYM klubie
  • Standard pracy trenera personalnego 
  • Model pozyskiwania klientów
  • System rozliczeń, cennik, prowizja

To podstawowe narzędzia, dzięki którym będziesz w stanie odnaleźć się w pierwszych tygodniach pracy. 

Po drugie kontakty. Na początku trudno jest pozyskiwać kontakty na trening personalny. Jeszcze baza klientów jest niewielka albo nie mam jej wcale a trener nie bardzo ma pomysł jak ją rozszerzyć. Dlatego tutaj rolą klubu jest sprawić by potencjalny klient trafił na trenera personalnego. Wraz z trenerami organizowaliśmy takie akcje takie jak: dzień treningu personalnego, w którym to klienci mogli poznać trenerów i skorzystać z usługi. Dni zdrowia, gdzie trenerzy wraz z lekarzami, dietetykami i innymi specjalistami określali poziom zdrowia pacjentów i w ten sposób mogli pozyskać nowych podopiecznych. Warsztaty tematyczne wykorzystując siły marketingowe klubu możecie zorganizować warsztaty np. Z gotowania. Jeśli czujesz się na siłach przygotuj tego typu wydarzenie i zaproś tam ludzi. Inicjatywa tego typu może wyjść zarówno od Ciebie ale i od klubu. W końcu jednej i drugiej stronie zależy na tym, żebyś w swojej pracy odniósł sukces. 

Po trzecie mentoring. Opieka nad początkującymi trenerami to coś co jest niezbędne w procesie rozwojowym każdego trenera. Mentor to często trener z większym stażem, który osiąga wyniki, zna procesy panujące w klubie a nawet sam je tworzył. Nie poznałem w swojej pracy początkującego trenera, który potrafiłby wejść bez wiedzy na sale treningową i tam pozyskiwać klientów. Zadaniem takie opiekuna jest wyznaczać cele, wspierać w ich realizacji a także egzekwować ich wykonanie. To osoba, która będzie Cie wspierać i odpowiadać na pytania a z drugiej strony będzie wymagała pracy i dawania usługi na odpowiednim poziomie. 

Niestety praktyka pokazuje, że prawie każdy trener musi działać samodzielnie. Kluby często widzą korzyści wynikające ze współpracy z trenerem natomiast nie czują się w obowiązku wsparcia tej grupy pracowników. Wierze, że czytelnicy moich treści to osoby, które będą chciały dawać usługę na wyższym poziomie niż inni. Dlatego w przyszłym tygodniu opowiem jak wiele ma to wspólnego z dochodem trenerskim. Zajmiemy się tym co wielu interesuje najbardziej czyli ile można zarobić będąc trenerem personalnym. 

Do zobaczenia!